Uživatel:
Heslo:
 

Dance Macabre - Nathaelen

Už se nebrání. Ví, že tohle je naposledy. Poslední tanec, než si ji šedá dáma odvede zpět. Cítí jeho horké slzy. Cítí jeho bijící srdce. Nechá se v jeho rytmu unášet v posledním tanci. Kroky už doznívají jen v hlavě. Vnímá poslední objetí. Hlavou jí zní obrazy jejich milování, tance s šedou paní, pohled, když mu brání, aby před ní poklekl. Celou ji schová do svého náručí. Snad doufá, že ji šedá dáma neobjeví.

Pak se rozezní poslední zvony, všechno utichá. Zvony slábnou. Její ruka ji pomalu vyplete z jeho objetí. Pohlédne šedé dámě do očí. Smrt pláče s nimi. Poslední, co vidí, jsou jeho slzy, zoufalství, bezmoc.

Naposledy. Navždy.