Uživatel:
Heslo:
 

Dance Macabre

A potom hudba zmlkla a na náměstí se rozhostilo ticho, tlumené ticho, jako když padá sníh. Všechny zvuky spolkla noc a také těla shromážděná na náměstí – nikdo nedupal ani nešoupal nohama, téměř se neodvažovali dýchat. Někde poblíž začaly odbíjet hodiny: zvonily půlnoc. A tehdy přišli. Scházeli v pomalém procesí z kopce, všichni vážně, všichni ve stejném rytmu, po deseti v řadě, od jedné strany ulice ke druhé. Nik je znal, nebo aspoň většinu z nich. V první řadě poznal Matku Slaughterovou a Josiaha Worthingtona a toho starého hraběte, kterého zranili na křížové výpravě a který přišel domů zemřít, také doktora Trefusise. Všichni vypadali slavnostně a důležitě.

Z davu na náměstí se začaly ozývat zajíkavé zvuky. Kdosi začal naříkat: „Bože, smiluj se, to je trest na nás všechny, opravdu trest!“ Většina lidí jen hleděla, nijak je to nepřekvapovalo, jako by se to dělo ve snu. Mrtví kráčeli dál, řada za řadou, až došli na náměstí. Josiah Worthington stoupal po schodech, až došel k paní Carawayové, paní starostce. Natáhl ruku a řekl, tak hlasitě, že to slyšelo celé náměstí: „Vzácná paní, to mi přej: doprovoď mě na Macabray.“

Neil Gaiman: Kniha hřbitova, z amerického originálu The Graveyard Book vydaného HarperCollins Childrehs Book, a division of HarperCollins Publishers, New York 2008 přeložila Ladislava Vojtková. Vydal Bohuslav Svoboda – POLARIS, ISBN 978 – 80 – 7332 – 129 – 1.

Vítejte na stránkách tanečně larpového projektu Dance Macabre

Dance Macabre je taneční larp, který byl v letech 2012 a 2013 4× uveden v České republice. Opětovně byla hra uvedena v roce 2016 a 2017.

V tuto chvíli není naplánován žádný další běh.

Jedná se o první projekt tohoto druhu v České republice. Je inspirovaný dánským projektem In fair Verona a Knihou hřbitova Neila Geimana.

V sekci Ohlasy najdete reakce hráčů z jednotlivých běhů hry.

V sekci O hře je popsán formát hry. Přiblížili jsme Vám v ní, jak bude propojen formát larpu s tancem.

Pod odkazem O příběhu se dozvíte podrobné informace o čem hra bude.

Sekce Organizační obsahuje údaje o místě, termínu, ceně, postupu přihlášení a podobné praktické informace. V současné době není plánován další běh hry. Aktuální informace je možné sledovat zde a na stránce akce na Facebooku.

V sekci Organizační tým jsou uvedeni autoři akce a v sekci Sponzoři jsou uvedeny informace o sponzorech akce a o organizacích, které se na ní podílely.

Sekce Kontakt Vám umožní obrátit se na nás s dotazy.